Scurt istoric

   

Situată în sud estul Dobrogei pe ruinele vestitei cetăţi Callatis, Mangalia încearcă, după 2500 de ani, să redevină un important port economic şi cultural, pe coasta de vest a Mării Negre.

   Descoperirile arheologice atestă că această zonă a fost locuită încă din preistorie, dar istoria  acestor meleaguri a fost puternic influenţată de amplul proces al marii colonizări greceşti din secolele VII-VI î.Hr. cu efecte directe şi în secolele următoare.

    Începând cu secolul al XI-lea cetatea este cunoscută sub numele de „Pangalia” şi este alături de Constanţa şi Varna unul din cele mai importante porturi din Dobrogea, iar în anul 1417 Dobrogea va intra sub stăpânire otomană. În 1877 oraşul are de suferit de pe urma războiului ruso-româno-turc, iar din 1878 face parte integrantă din Statul Român.

    În 1905, oraşul avea două şcoli, cu doi învăţători şi 95 de elevi, două biserici şi două geamii. Treptat reţeaua şcolară se diversifică, în perioada interbelică funcţionând un gimnaziu comercial. În prezent funcţionează cinci şcoli generale şi trei licee cu profile diferite care acoperă necesităţile Mangaliei.

     Nivelul economic al comunităţii locale este mediu, pe raza acesteia existând Şantierul Naval “Daewoo-Mangalia Heavy Industries S.A.” şi staţiunle care aparţin Mangaliei Nord, cu un puternicpotenţial turistic ( în timpul verii fiind vizitată de foarte mulţi turişti care aduc venituri considerabile locuitorilor,  facilitând crearea de noi locuri de muncă, sezoniere pe timpul verii).

      Pe actualul amplasament al scolii, invatamantul debuteaza cu anul 1940, când GIMNAZIUL MIXT din CAVARNA s-a mutat in MANGALIA. Acesta a suferit numeroase modificari si transformari de-a lungul timpului.

    Din septembrie 1953 ia naştere ŞCOALA DE 7 ANI CU CLASELE I-VII, care prin construirea unui nou spatiu în 1956, îşi măreşte baza materială şi numărul de clase.

     În 1959, la propunerea inspectorului teritorial de atunci, prof. Ilarion TERENTE se infiinteaza un liceu teoretic sub titulatura de SCOALA MEDIE MIXTĂ cu clasele I-XI, forma sub care functioneaza pana in 1965.

    În anul 1962 se inaugureaza noua clădire a Liceului teoretic cu clasele I-XI, predominând clasele de gimnaziu.

    Anul 1965 marcheaza o noua transformare ca titulatura si continut, ŞCOALA MEDIE MIXTA devenind  LICEUL TEORETIC NR. 1 cu clasele I-XI, forma sub care funcţionează până în 1977, când devine LICEUL INDUSTRIAL NR. 2, în cadrul căruia funcţionau clase de învăţământ primar, gimnazial, teoretic şi industrial.

   În ianuarie 1986 LICEUL INDUSTRIAL NR. 2 se transformă şi se scindează în LICEUL ECONOMC şi ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 5 MANGALIA. Şcoala generală primeşte drept sediu provizoriu trei clădiri, până la construirea unui sediu nou în apropierea staţiunii SATURN.

   În cadrul editiei a III-a a “Zilelor Scolii” - 30.05 – 01.06 2002 instituţia a primit numele scriitorului GALA GALACTION. În prezent, ŞCOALA GIMNAZIALĂ“GALA GALACTION” functionează în aceleaşi clădiri  insuficiente unui învăţământ modern.

   Încă de la înfiinţare (1986) Şcoala cu clasele I-VIII “GALA GALACTION” a functionat în trei corpuri de cladiri (A, B, C) situate pe Sos. Constantei Nr. 27, tel ./fax 0241 753846 si pe str. Oituz Nr.2 , tel. 0241 759800.

   Am evoluat în timp îndeosebi valoric. Suntem o şcoală performantă, dorită de populaţia şcolară datorită muncii oferite,  idealurilor de performanţă,  precum şi cadrelor didactice cu dorinţă de afirmare şi perfecţionare.

   Vom fi o scoală care va continua ambiţia şi dorinţa de a se ridica la standardele învăţământului european urmarind direcţiile strategice ale M.E.C.T.S. şi priorităţile politicii educaţionale (reforma educaţiei, accesibilitate la educaţie, asigurarea calităţii şi compatibili­zarea cu sistemul european de educaţie şi formare profesională, descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie, creşterea capacităţii pentru elaborarea şi gesionarea proiectelor, stimularea educaţiei permanente).

Astăzi suntem constienţi de calea spre ascensiune aleasă, fiind susţinuţi de elementele fundamentale realizării acesteia: elevii, părinţii, calitatea formării noastre.